Sertifiserte utførende bedrifter

Sertifiserte utførende bedrifter 1
Torodd Rimstad
Sertifikatnummer: SSE-S-2031
Gyldig til 15.01.2027
Sertifiserte utførende bedrifter 3
Martin Rødahl
Sertifikatnummer: SSE-S-2034
Gyldig til 01.06.2024
Sertifiserte utførende bedrifter 5
Asbjørn Sletten Nesse
Sertifikatnummer: SSE-S-2022
Gyldig til 04.12.2026
Sertifiserte utførende bedrifter 7
Kjetil Ellefsen
Sertifikatnummer: SSE-S-2023
Gyldig til 10.12.2026
Sertifiserte utførende bedrifter 9
Bjarte Bø
Sertifikatnummer: SSE-S-2033
Gyldig til 20.01.2027
Sertifiserte utførende bedrifter 11
Rene Osland Sagstad
Sertifikatnummer: SSE-S-2029
Gyldig til 12.01.2027
Sertifiserte utførende bedrifter 13
Craig Reed
Sertifikatnummer: SSE-S-2035
Gyldig til 28.03.2026
Sertifiserte utførende bedrifter 15
Morten Emil Johansen
Sertifikatnummer: SSE-S-2026
Gyldig til 23.12.2026
Sertifiserte utførende bedrifter 17
Sascha Thomas
Sertifikatnummer: SSE-S-2021
Gyldig til 23.10.2026
Sertifiserte utførende bedrifter 19
Johan Kristian Dahl
Sertifikatnummer: SSE-S-2028
Gyldig til 07.01.2027
Sertifiserte utførende bedrifter 21
Ola Sørensen
Sertifikatnummer: SSE-S-2025
Gyldig til 22.12.2026
Sertifiserte utførende bedrifter 23
Pål Gundersen
Sertifikatnummer: SSE-S-2024
Gyldig til 17.12.2026
Sertifiserte utførende bedrifter 25
Tor Arne Bendiksen
Sertifikatnummer: SSE-S-2030
Gyldig til 13.01.2027