Tilkomstteknikk

Trening av ulykke

Tilkomstteknikk

Tilkomstteknikk (også kalt industriklatring) er en sikker, effektiv og kostnadsbesparende metode for å utføre jobber på steder som kan være vanskelig å komme til vha. andre adkomstmetoder.

Tilkomstteknikk kan brukes som et alternativ til stillas, der det skal gjøres arbeid over kortere tidsrom og der det er begrenset med antall operatører som skal utføre arbeid, forutsatt at dette er like forsvarlig med tanke på risiko.

NS 9600 - Tilkomstteknikk

NS 9600 er den norske nasjonale standarden for Tilkomstteknikk. Den eies av Standard Norge og kan kjøpes hos Standard.no.

Standarden er utarbeidet av komiteen SN/K 279 Arbeid i høyden, i samarbeid med representanter for myndigheter, oljeselskaper, opplæringsvirksomheter, interesseorganisasjoner og brukere. Det metodiske og tekniske utgangspunktet er bruk av tau til atkomst, arbeid og redning.

Klatrere
Klatrer i nordsjøen

Sertifisering av virksomheter

Før man søker om sertifisering skal man sette seg inn i standarden og vurdere om man tilfredsstiller de kravene som er definert der.

Kursbedrifter må sette seg inn i NS 9600 del 4. Bedriften må også tilfredsstille kravene i del 2 og del 3 som beskriver opptakskrav til kurs og læreplaner.

Utførende virksomheter må sette seg inn i NS 9600 del 5. Bedriften må også tilfredsstille kravene i del 1 som beskriver operative rutiner for tilkomstteknikk.