Sertifikat

Etter fullført kurs og eksaminering kontrollerer SSE om alle krav er ivaretatt.
Dersom alle krav er oppfylt utstedes et sertifikat som har varighet på 3 år.

Status på sertifikat sjekkes i CertaSoft eller ved å sende en henvendelse til post@ttsoft.no.

Utgått sertifikat

Dersom det er mindre enn 24 måneder siden utløpsdato på sertifikatet ditt, kan du fortsatt delta på et ordinært kurs på tilsvarende nivå eller ett nivå høyere. (Gjelder ikke resertifisering)

For utgått Sikringsleder sertifikat gjelder følgende:

Dersom det er mindre enn 24 måneder siden utsløpsdato på sertifikatet: Fullt Sikringsleder kurs (tilsvarende nivå 3). Man behøver ikke å gå ny aspirantperiode.

Dersom det er mer enn 24 måneder og mindre enn 60 måneder siden utløpsdato, må nytt kurs på nivå 3 og ny aspirantperiode gjennomføres.

Suspensjon og tilbaketrekking av sertifikat

Suspensjon og tilbaketrekking er en reaksjonsform SSE kan benytte dersom en person ikke oppfyller krav.

Ved suspensjon gjøres sertifikatet ugyldig i en tidsbegrenset periode.

Ved tilbaketrekking gjøres sertifikatet ugyldig.

Personen vil bli varslet i forkant. I alvorlige situasjoner kan SSE gå til umiddelbar suspensjon eller tilbaketrekking av sertifikatet.