Eksaminering

Siste kursdag gjennomføres det en teoretisk og praktisk eksamen. Eksamen varer normalt i 7,5 time og gjennomføres av eksaminator fra SSE. Eksamen vurderes etter karakterene «bestått» og «ikke bestått». Både teoretisk og praktisk eksamen må ha karakteren «bestått» for at en kan bli sertifisert.
Dersom en har behov for muntlig teoriprøve må kursbedriften informeres om dette før eller ved oppstart av kurset.

Ny eksaminering.

Dersom en stryker på eksamen, kan ny eksaminering gjennomføres tidligst 24 timer etter opprinnelig eksaminering startet, og senest innen 6 måneder etter.