Kurs i tilkomstteknikk

For å delta på kurs i tilkomstteknikk (NS 9600) må man først søke om opptak ved å kontakte en av de sertifiserte kursbedriftene. Kursbedriften kontrollerer om man tilfredsstiller opptakskravene til det aktuelle kurset og gjennomfører opplæringen. Eventuelle timer for opptak må være opparbeidet i løpet av de siste 5 årene.

Alle kursdeltagere skal ha gjennomgått en helsesjekk hos lege og inneha en helseattest før kurset. Helseattesten skal ikke være eldre enn 3 år. Blant annet «Offshore helseattest» og «SSE helseattest» (Last ned helseattest) er gyldige helseattester for tilkomstteknikk. Eventuelt kan andre helseattester utstedt av lege brukes.

Kursene er basert på både teoretisk og praktisk opplæring, med hovedvekt på det praktiske. Etter siste kursdag, gjennomføres en teoretisk og praktisk eksaminering. (Både den teoretiske og den praktiske eksamen må bestås) Etter eksamineringen, gjennomføres det en dokumentgjennomgang og etterkontroll av at alle krav er tilfredsstilt før sertifikat utstedes.

Kursene er fysisk krevende og god allmenn fysisk form, styrke og koordinasjon er en forutsetning for å kunne fullføre kurset.

For å bli sertifisert må du betales en sertifikatavgift pålydende kr 7000 eks. mva. Denne avgiften er en del av kursprisen.

Personsertifisering er delt inn i 4 nivå:

  • Nivå 1
  • Nivå 2
  • Nivå 3 (sikringslederaspirant valgfritt)
  • Sikringsleder

Prosessen for å få et sertifikat

Kurs i tilkomstteknikk 1