Sertifisering av kursbedrifter NS 9610

Hensikten med ordningen er å sikre at kursbedrifter gir relevant og riktig opplæring i fallsikring. Bruk av kursbedrifter som er sertifisert etter denne ordningen skal gi kunde trygghet i at det gis opplæring som gjenspeiler arbeidssituasjonen som kandidaten skal arbeide i.

De generelle prinsippene for utførelse av fallsikring (kap. 5-10) skal reflekteres i læreplaner og opplæring.

Opplæringsbedrifter kan sertifiseres etter alle eller enkeltområder i standarden. Er kursbedriften sertifisert for enkeltområder kan sertifiseringen utvides i etterkant.

Områder som er beskrevet i NS 9610 er:

• Stillas
• Mast/antenne/boretårn
• Arbeid ut mot kant/arbeid på skrå flater
• Lukkede rom/sjakter/kummer/tanker
• Personløftere/kurv/klatrestillas/hengestillas
• Vindkraft
• Arbeid i trestolpe
• Petroleumsvirksomhet
• Fullstendig opplæring (alle overnevnte områder)

Hensikten med områder er at brukere skal får riktig og tilpasset opplæring etter brukerens behov. Kursbedriften skal kunne tilby opplæring i alle emner i det aktuelle området.

Før kursbedriften søker om sertifisering skal den ha praktisert opplæring i fallsikring i minimum et halvt år innen områdene den ønsker å sertifisere seg i.

NS 9610 kan kjøpes hos Standard Norge (eier av standarden)

sertifisering

Søknad om sertifisering
Virksomheter som ønsker å bli sertifisert må søke. Søknadskjema lastes ned her og sendes utfylt til post@ttsoft.no.

Kontrakt
Før sertifiseringsprosessen starter, inngår bedriften og SSE en kontrakt som beskriver ansvar og vilkår.

Samsvarsvurdering
Virksomheten skal gjennomføre en samsvarsvurdering for å identifisere at alle krav i standarden er dekket i virksomhetens styringssystem.

Dokumentgjennomgang
Når virksomheten har ferdigstilt samsvarsvurderingen gjennomfører SSE en dokumentgjennomgang. Dette er en revisjon som SSE gjennomfører uten at virksomheten er til stede.

Revisjon
Revisjonen gjennomføres hos virksomheten. Når avvik i forbindelse med revisjonen er lukket, blir virksomheten sertifisert.

Sertifikat
Sertifiserte bedrifter får utstedt et sertifikat med gyldighet på 3 år.

Oppfølging av sertifikat
I sertifikatets gyldighetsperiode er det krav til minimum 1 revisjon. Revisjonen gjennomføres hos virksomheten.