Anke og klage

Dersom du er uenig i en beslutning SSE har tatt som omhandler en sertifiseringsstatus, for eksempel at du ikke blir sertifisert eller at sertifikatet blir tilbaketrukket, har du anledning til å anke SSE sin beslutning.

Anken må sendes SSE innen 3 uker etter at du mottok beslutningen fra SSE.

Du har rett til å klage på sertifiseringsaktiviteter som SSE er ansvarlig for. Dette kan for eksempel være misnøye med gjennomføring av eksaminering, en sertifisert person eller bedrift, ol.
Dersom du klager på en sertifisert person eller bedrift, er SSE pliktig til å informere personen/bedriften om klagen.

Anker og klager sendes til post@ttsoft.no
Saksbehandlingstiden for anker og klager er 3 uker.