Forsidebilde

Personellsertifisering NS 9600

SOFT sertifisering AS («SSE») sertifiserer personell etter kravene gitt i NS 9600-6. «NS 9600 – Tilkomstteknikk» er en nasjonal sertifiseringsstandard for tilkomstteknikk.

SSE er akkreditert av Norsk Akkreditering som sertifiseringsorgan for personell og tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17024. Akkrediteringsnummeret er PERS 020.

Forsidebilde

Assistentperioden avvikles 1. mars 2023

1. oktober 2020 erstattet aspirantperioden det som vi tidligere kjente som den gamle assistentperioden. Siden den gang har assistentperioden levd parallelt med aspirantperioden slik at de som hadde startet assistentperioden skulle kunne fullføre den.

Neste kurs

Kurs i tilkomstteknikk
Eksamensdato: 30.07.2024
Sted: Riga
Bedrift: No Working Limit AS
Kurs i tilkomstteknikk
Eksamensdato: 09.08.2024
Sted: Molde
Bedrift: Astero Kompetanse AS
Kurs i tilkomstteknikk
Eksamensdato: 08.08.2024
Sted: Kokstad
Bedrift: Beerenberg Services AS

Tilkomstteknikk

Trening av ulykke

Tilkomstteknikk

Tilkomstteknikk (også kalt industriklatring) er en sikker, effektiv og kostnadsbesparende metode for å utføre jobber på steder som kan være vanskelig å komme til vha. andre adkomstmetoder.

Tilkomstteknikk kan brukes som et alternativ til stillas, der det skal gjøres arbeid over kortere tidsrom og der det er begrenset med antall operatører som skal utføre arbeid, forutsatt at dette er like forsvarlig med tanke på risiko.

NS 9600 - Tilkomstteknikk

NS 9600 er den norske nasjonale standarden for Tilkomstteknikk. Den eies av Standard Norge og kan kjøpes hos Standard.no.

Standarden er utarbeidet av komiteen SN/K 279 Arbeid i høyden, i samarbeid med representanter for myndigheter, oljeselskaper, opplæringsvirksomheter, interesseorganisasjoner og brukere. Det metodiske og tekniske utgangspunktet er bruk av tau til atkomst, arbeid og redning.

Klatrere