Sertifisering av virksomheter

I NS 9600 er det to bedriftssertifiseringer:

NS 9600-4:2020 Krav til opplæringsvirksomheter
NS 9600-5:2020 Krav til utførende virksomheter

Kursbedrifter
Sertifiserte kursbedrifter er kvalifisert til å gjennomføre kurs for personer som ønsker å sertifisere seg i henhold til NS 9600. 

Utførende bedrifter (virksomheter som tilbyr tjenester)
Sertifiserte utførende bedrifter er kvalifisert til å levere tjenesten tilkomstteknikk i henhold til NS 9600. 

Sertifiserte bedrifter får utstedt et sertifikat med gyldighet på 3 år.
Sertifiseringsordningen krever oppfølging av sertifikatet minimum 2 ganger i løpet av sertifikatperioden.

Søknad om sertifisering og kontrakt

Virksomheter som ønsker å bli sertifisert må søke om sertifisering. Søknadskjema lastes ned her og sendes utfyllt til post@ttsoft.no.

 Sertifiseringsprosess bedrift

 Figur: Sertifiseringsprosess

Når søknad er mottatt inngås det en kontrakt mellom virksomheten og SSE. Sertifiseringskontrakten har en varighet på 3 år. 

Samsvarsvurdering
Virksomheten skal gjennomføre en samsvarsvurdering for å identifisere at alle krav i standarden er dekket i virksomhetens styringssystem. Virksomheten får tilsendt eget skjema som skal brukes til dette formålet.

Dokumentgjennomgang
Når virksomheten har ferdigstilt samsvarsvurderingen sendes denne med tilhørende dokumentasjon til SSE. Dette danner grunnlag for dokumentgjennomgangen.  Dette er en revisjon som SSE gjennomfører uten at virksomheten er tilstedet. Eventuelle avvik må lukkes før revisjon i virksomheten avtales. 

Revisjon
Revisjon gjennomføres hos virksomheten. Når eventuelle avvik i forbindelse med revisjonen er lukket, utstedes det et sertifikat med varihet på 3 år. 

Oppfølging av sertifikat
I sertifikatets gyldighetsperiode er det krav til minimum 2 revisjoner. For utførende virksomheter skal disse revisjonene gjennomføres i prosjekt det tilkomstteknikk utføres og for opplæringsvirksomhetene gjennomføres revisjonene hos virksomheten.