Utløpt sertifikat

Dersom en kandidat ikke har bestått ny eksamen innen utløpsdatoen på sitt forrige sertifikat, kan kandidaten ta nytt ordinært kurs på samme nivå innen 24mndr etter utløpsdatoen.

Dersom det er mer enn 24mndr siden utløpsdato, må kandidaten starte på nivå 1 klasse A eller grunnopplæring klasse B. Alternativt kan man søke til SSE om direkte opptak til nivå 2 modell 2.

Sykemelding og fødselspermisjon:
Ved sykemelding eller fødselspermisjon kan det gis inntil 3mndr utsettelse for ny sertifisering/re-sertifisereing. Det vil si at hvis en kandidat er sykemeldt i tidsrommet for ny eksaminering, behøver ikke kandidaten ta nytt kurs og ny eksaminering på samme nivå så lenge det er innen 3mndr etter utløpsdato på siste sertifikatet. Selv om det gis utsettelse for opptak til kurs, vil sertifikatet være ugyldig etter utløpsdato.