Sertifisering av ny sikringsleder

Sertifisering av ny sikringsleder
Ved første gangs sertifisering av sikringsleder blir nytt sikringsleder sertifikat opprettet med samme utløpsdato som nivå 3 sertifikatet. Sertifisering av nye sikringsledere skjer gjennom søknad til SSE, som igjen godkjenner denne. Sertifiseringsavgift for Sikringsleder sertifikat er 3000 kr + moms.

Personell som ønsker å sertifisere seg som sikringsleder skal følge krav gitt i NS 9600:

  • Minimum 22 år
  • Fullført assistentperiode
  • Minimum 300 timer siden oppstart av assistentperiode over minimum 12 måneder