NS 9600 - Sertifiseringskrav for personell

Etter at kurset er gjennomført kan man bli sertifisert i henhold til NS 9600-1. Det er SSE som utfører selve sertifiseringen.

Her er kravene for å kunne bli sertifisert på de forskjellige nivå:

Sertifiseringskrav klasse A nivå 1
Sertifiseringskrav klasse A nivå 2
Sertifiseringskrav klasse A nivå 3
Sertifiseringskrav klasse A Sikringsleder


Nivå 1:

 • Fylt 18 år
 • Gyldig helseattest (ikke eldre enn 2  år)
 • Opplæring: 7 dager inklusiv  eksaminering
 • Bestå praktisk og teoretisk eksamen
 • Ekstern eksaminator
 • Resertifisering innen 3 år
 • Resertifiseringskurs: 3 dager inklusiv eksaminering
 • Gyldighet på sertifikat: 3 år

Nivå 2:

 • Fylt 20 år
 • Gyldig helseattest (ikke eldre enn 2  år)
 • Minimum 400 erfaringstimer som nivå 1 over minst ett år
 • Opplæring: 5 dager inklusiv eksaminering
 • Bestå praktisk og teoretisk eksamen
 • Ekstern eksaminator
 • Resertifisering innen 3 år
 • Resertifiseringskurs: 3 dager inklusiv eksaminering
 • Gyldighet på sertifikat: 3 år

Nivå 3:

 • Fylt 22 år
 • Gyldig helseattest (ikke eldre enn 2  år)
 • 700 erfaringstimer som nivå 2 over minst ett år
 • Opplæring: 8 dager inklusiv eksaminering
 • Bestå praktisk og teoretisk eksamen
 • Ekstern eksaminator
 • Resertifisering innen 3 år
 • Resertifiseringskurs: 3 dager inklusiv eksaminering
 • Gyldighet på sertifikat: 3 år

Sikringsleder:

 • Fylt 22 år
 • Gyldig helseattest (ikke eldre enn 2 år)
 • Minst ett år i assistentperiode.
 • Minimum 300 erfaringstimer over minimum 1 år
 • Sertifikat utstedes etter at sertifiseringsorganet godkjenner assistent periode
 • Resertifisering innen 3 år.
 • Resertifiseringskurs: 3 dager inklusiv eksaminering
 • Må ha praktisert minimum 300 timer for å kunne resertifisere.
 • Gjennomført og dokumentert sikringsleder seminar hvert kalenderår for å kunne resertifiseres.