NS 9600 - Opptakskrav for kurs

For å kunne delta på kurs må man tilfredsstille opptakskravene til de forskjellige nivåene. Det er blant annet krav til alder, helseattest og erfaring.

Kursene er fysisk krevende og god allmenn fysisk form, styrke og koordinasjon er en forutsetning for å kunne fullføre kurset.

Det er et krav om at alle kursdeltagere skal ha gjennomgått en helsesjekk hos lege og inneha en helseattest før kurset. Helseattesten skal ikke være eldre enn 2 år. Blant annet «Offshore helseattest» og «SSE helseattest» (Last ned helseattest) er gyldige helseattester for arbeid i tau. Eventuelt kan andre helseattester utstedt av lege brukes.  

For konvertering av personell fra andre bransjestandarder til NS 9600 gjelder egne regler. Finn opptakskrav for konvertering her.

Dersom du har lang og allsidig erfaring inn mot arbeid i tau, kan du søke om direkte opptak til klasse A Nivå 2 modell 2. Finn opptakskrav for nivå 2 modell 2 her.

Ellers er opptakskrav som følgende:

Klasse A nivå 1
Klasse A nivå 1 re-sertifisering


Klasse A nivå 2
Klasse A nivå 2 re-sertifisering

Klasse A nivå 3
Klasse A nivå 3 re-sertifisering

Klasse A nivå Sikringsleder
Klasse A nivå Sikringsleder re-sertifisering

Klasse B grunnopplæring
Klasse B grunnopplæring re-sertifisering

Klasse B lagleder
Klasse B lagleder re-sertifisering
 

Klasse A nivå 1 kurs:
•Kandidat fylt 18 år
•Gyldig helseattest ikke eldre enn 2 år

Klasse A nivå 1, re-sertifisering:
•Gyldig sertifikat på nivå 1 på eksamineringsdagen
•Gyldig helseattest ikke eldre enn 2 år

Klasse A nivå 2 modell 1:
•Kandidat fylt 20 år
•Gyldig sertifikat på nivå 1 på eksamineringsdagen
•Gyldig helseattest ikke eldre enn 2 år
•Loggført 400 timer som nivå 1 

I tillegg er det krav om at kandidaten må ha hatt sertifikat på nivå 1 i minst 12 måneder.

Klasse A nivå 2, re-sertifisering:
•Gyldig sertifikat på nivå 2 på eksamineringsdagen
•Gyldig helseattest ikke eldre enn 2 år

Klasse A nivå 3:
•Kandidat fylt 22 år
•Gyldig sertifikat på nivå 2 på eksamineringsdagen
•700 timer som nivå 2 over minimum 1 år

Klasse A nivå 3, re-sertifisering: 
•Gyldig sertifikat på nivå 3 på eksamineringsdagen
•Gyldig helseattest ikke eldre enn 2 år

Klasse A Sikringsleder:
Personer med gyldig nivå 3 sertifikat og fullført assistentperiode over minimum 1 år, kan søke sertifiseringsorganet om sertifisering som sikringsleder. Oppstart av assistentperiode skal søkes hos sertifiseringsorganet.

Klasse A Sikringsleder, re-sertifisering:
• Helseattest ikke eldre enn 2 år
• Gyldig sertifikat som sikringsleder på eksamineringsdagen
• Minimum 300 timer som sikringsleder dersom man har gått full sertifikatperiode som sikringsleder.
• Deltatt på årlig seminar for sikringsledere (Registrert minst 2 Sl-seminar siden forrige re-sertifisering)

MERK: Ved første gangs re-sertifisering som SL faller kravet til antall timer og registrering av minst 2 Sl-seminar bort. 

Klasse B Grunnopplæring
•Kandidat fylt 18 år
•Gyldig helseattest ikke eldre enn 2 år

Klasse B Grunnopplæring, Re-sertifisering
•Gyldig sertifikat Grunnopplæring på eksamineringsdagen
•Gyldig helseattest ikke eldre enn 2 år

Klasse B Lagleder
•Kandidat fylt 22 år
•Gyldig helseattest ikke eldre enn 2 år
•Loggført minimum 200 timer etter grunnopplæring

Klasse B Lagleder, Re-sertifisering
•Kandidat fylt 22 år
•Gyldig helseattest ikke eldre enn 2 år
•Loggført minimum 200 timer etter grunnopplæring
•Gyldig sertifikat for Lagleder ved eksaminering
•Deltatt på årlig seminar for lagledere