Lærebok - Arbeid i tau

Bransjen og SOFT Sertifisering har i samarbeid laget lærebok for arbeid i tau. Med dette har man samlet mer enn 20 års erfaring og de beste metodene til en felles grunnkompetanse for bransjen.  Læreboken beskriver utstyr, metoder og regelverk for Tilkomstteknikk. Metoder beskrevet i boken er ment som et utvalg og er frivillige å forholde seg til. Men de er utarbeidet av de mest erfarne aktørene i bransjen.

Vi tar forbehold om endringer i rammeverket. Lover og standarder endrer seg i utakt med innholdet i boken. Derfor vil den fort bli noe utdatert. Vi oppfordrer derfor brukere av boken til å følge med på dette selv. Ta gjerne kontakt med en kursbedrift eller SOFT ved spørsmål rundt dette.

Revisjon av læreboken vil bli satt i gang etter at NS 9600 er blitt revidert.

 

Læreboken "Arbeid i tau" kan bestilles ved å sende e-post til: post@ttsoft.no

Pris for personlige medlemmer og medlemsbedrifter i SOFT er kr 249,- pr. stk.

Pris for øvrige er kr 349,- pr. stk. Omkostninger ved frakt kommer i tillegg.

Ved bestilling vennligst oppgi følgende innformasjon:

  • Navn
  • Adresse
  • E-post adresse for faktura
  • Kontaktperson med telefon nr
  • Antall lærebøker norske
  • Antall lærebøker engelske