Kurskalender

Tilkomstteknikk

Dette er en oversikt over planlagte eksamineringer (siste dag av kurset). Kontakt kursbedriftene for mer informasjon om kursene, pris og påmelding. Innbakt i pris på kurs er der en sertifiseringsavgift til Soft Sertifisering på 7000 kr per sertifikat. Oppstart av kursene varierer fra kurs til kurs grunnet forskjellig varighet og evt. fri i helger/helligdager.

Opptakskrav for alle nivå finner du her

Varighet på kurs:

Nivå Antall dager inkl eksamineringsdag
Klasse A nivå 1 7
Klasse a nivå 2 10
Klasse A nivå 3 og Sikringsleder* 8
Klasse B grunnopplæring 5
Klasse B Lagleder 4
Resertifisering alle nivå 3

*Gjelder for personell som tidligere har hatt eller har gyldig Sikringsledersertifikat, men av spesielle årsaker skal gå fullt kurs tilsvarende nivå 3. Nye Sikringsledere skal gjennomføre  assistentperiode.