Konvertering av personell fra bransjestandarder til NS 9600.

Dersom du har et gyldig sertifikat fra ANETVA, DPMC, FISAT, SPRAT eller IRATA, kan du søke en sertifisert opplæringsvirksomhet om å bli tatt opp på et fullt kurs tilsvarende nivået på ditt nåværende sertifikat.

Det er ikke mulig å konvertere til Nivå 1 eller Sikringsleder.

Alle som ønsker å konvertere, må bestå både teoretisk og praktisk eksamen etter endt kurs.

Opptakskrav for konvertering til NS 9600

Konvertering til klasse A nivå 2:

  • Skal være fylt 20 år
  • Skal ha helseattest som ikke er eldre enn 2 år
  • Skal ha gyldig sertifikat på nivå 2 fra sine respektive organisasjoner.

Merknad CQP 1 (DPMC) har anledning til å konvertere til klasse A nivå 2  

Konvertering til klasse A nivå 3:

  • Skal være fylt 22 år
  • Skal ha helseattest som ikke er eldre enn 2 år
  • Skal ha gyldig sertifikat på nivå 3 fra sine respektive organisasjoner.

Merknad CQP 2 (DPMC) har anledning til å konvertere til klasse A nivå 3

Gjennomføring av konverteringskurs

Varighet på konverteringskurs er den samme som for fullt kurs. Timer for eksaminering kommer i tillegg. Konverteringskurset skal følge læreplanen for respektivt nivå i NS 9600.