NS 9600 - Fagplan

For at alle kursdeltagere skal få lik opplæring og at personellet på et nivå skal inneha lik kompetanse er det definert opplæringskrav i NS 9600-2.

Opplæringskravene er som følger for de ulike nivåene:

Fagplan klasse A nivå 1
Fagplan klasse A nivå 2
Fagplan klasse A nivå 3
Fagplan klasse A nivå Sikringsleder

 

Klasse A nivå 1:

 • HMS
 • Førstehjelp
 • Lover og regler
 • Kontroll og vedlikehold av utstyr
 • Utstyrsfunksjoner
 • Taljesystem
 • Fallsikring
 • Sitteplater og hjelpesystemer (ergonomi)
 • Utsatt fagarbeid
 • Arbeidsposisjonering
 • Beskyttelse mot skarpe kanter og varme rør
 • Taubytte/ passering av avbinding
 • Passering av styreforankring
 • Passering av knuter
 • Bruk av gangtau horisontalt/skrått
 • Knuter
 • Kameratsjekk
 • Redning fra nedfiringsbrems
 • Redning fra brystklemme
 • Redning i fallsikringssituasjoner
 • Risikovurdering etter NS 5814 Krav til risikovurderinger
 • Sikring av utstyr (motvirke fallende gjenstander)

Klasse A nivå 2:

I tillegg til krav gitt under nivå 1 skal kandidat på nivå 2 kunne:

 • Fallteori
 • Forankringer og krefter
 • Rigging av standplass for leding
 • Enkel leding
 • Rigging av avbundet tau, styreforankring, løpestreng
 • Bruk av løpestreng
 • Redning på løpestreng, forbi avbinding, styreforankring og knuter
 • Krysshaling av person på led
 • Veiledning av personell på laver nivå
 • Lagsammensetting

Klasse A nivå 3:

I tillegg til krav gitt under nivå 1 og 2 skal kandidat på nivå 3 kunne:

 • Rigge hjelpemidler (ergonomi)
 • Rigge gangtau horisontal/skrått
 • Teknisk, avansert klatring på led
 • Kompleks redning av personell på led.
 • Rigge alle typer løpestrenger
 • Rigge oppheng med spredte oppheng (utligning)
 • Lage redningsplan
 • Gjennomføre improviserte redninger
 • Forstå arbeidsplanlegging
 • Veilede personell på lavere nivå
 • Detaljert kunnskap om risikovurdering etter NS 5814
 • Detaljert kunnskap om kontroll og vedlikehold av utstyr
 • Detaljert kunnskap om lover, forskrifter og aktuelle standarder

Klasse A sikringsleder:

I tillegg til krav gitt under nivå 1, 2 og 3 skal kandidat som sikringsleder kunne:

 • Vite om hva som kreves av sikringsleder og denne rollen
 • Veilede personell på alle nivå
 • Rapportere underveis og/eller etter endt oppdrag
 • Krav til lagsammensetting
 • Detaljert kunnskap om ledelse av personell i arbeid
 • Lede redningsøvelse og trening på metoder
 • Detaljert kunnskap om arbeidsplanlegging
 • Gjennomført assistent periode i henhold til NS 9600-2
 • Detaljert kunnskap om NS 9600
 • Lagledelse
 • Rapportering av erfaringstimer
 • Detaljert kunnskap til SJA og risikovurderinger ihht. til NS 5814