Direkte opptak til klasse A Nivå 2 modell 2

Dersom du har lang og allsidig erfaring inn mot arbeid i tau, kan du søke om direkte opptak til klasse A Nivå 2 modell 2. Dette gjør du ved å sende en klatre-cv i et eget dokument (f.eks excel) til SSE på post@ttsoft.no.

Relevant erfaring kan være: fjellklatring, isklatring, industriklatring i organisert form, alpin redningstjeneste, kameratredning, klatreinstruksjon, fjellrens, grotteklatring etc.

CV bør inneholde alt du har av relevant erfaring samt navn på ruter/områder, vanskelighetsgrader, taulengder, type sikringer (egen eller bolt), tidsrom/årstider, referansepersoner etc.

Erfaringen skal være opparbeidet over minimum 3 år.

Dersom du får godkjent din erfaring utsteder SSE et vedtak for opptak til Nivå 2 modell 2. Vedtaket lagres digitalt og kursbedriftene har tilgang til å lese dette.

Varighet på kurset: 67,5 timer + 7,5 timer eksaminering (10 dager). Kandidater med 3 års relevant klatreerfaring godkjent av SSE, og som innehar klasse A nivå 1 sertifikat, kan gå ordinært klasse A nivå 2 kurs.

Opptakskrav klasse A Nivå 2 modell 2

- Fylt 20 år
- Gyldig helseattest ikke eldre enn 2 år
- Godkjent vedtak om opptak til nivå 2 modell 2 fra SOFT Sertifisering