Informasjon om kursene

All opplæring som skal føre til personellsertifisering skal tilfredsstille kravene i 
NS 9600, og kun sertifiserte kursbedrifter kan tilby kurs. Alle kurs er basert på
læreplaner i henhold til NS 9600, men innhold i kursene kan variere noe. Kursene er basert på både teoretisk og praktisk opplæring, med hovedvekt på det praktiske.
Siste dag av kurset blir det gjennomført teoretisk og praktisk eksaminering. Både den
teoretiske og den praktiske prøven må være bestått for å kunne bli sertifisert.

Personellsertifisering i henhold til NS 9600 er delt inn i to klasser. Klasse A og klasse B.

Klasse A
Klasse A har 4 nivåer:

  1. Klasse A nivå 1
  2. Klasse A nivå 2
  3. Klasse A nivå 3 (sikringslederassistent valgfritt)
  4. Klasse A sikringsleder

Klasse A er beregnet for avanserte konstuksjoner. Et tt-lag i klasse A skal kunne utføre alle former for taumetoder og redning. Laget består av 3 personer for å ha et høyt vernenivå (minimum en sikringsleder og maksimum en nivå 1). Personell som arbeider innen Olje & gass skal være sertifisert i klasse A.


Klasse B
Klasse B har 2 nivåer:

  1. Klasse B grunnopplæring
  2. Klasse B lagleder

Klasse B er beregnet for enkle taumetoder og redning på konstruksjoner uten hindringer. Ett tt-lag i klasse B består av to personer (minimum en lagleder klasse B).