Lærebok - Arbeid i tau

Bransjen og SOFT Sertifisering har i samarbeid laget lærebok for arbeid i tau. Med dette har man samlet mer enn 20 års erfaring og de beste metodene til en felles grunnkompetanse for bransjen. Læreboken danner grunnlag for undervisning av alt personell som sertifiseres etter NS 9600 Arbeid i tau.

Revisjon av læreboken vil bli satt i gang etter at NS 9600 er blitt revidert.

 

Læreboken "Arbeid i tau" kan bestilles ved å sende e-post til: post@ttsoft.no

Pris for personlige medlemmer og medlemsbedrifter i SOFT er kr 249,- pr. stk.

Pris for øvrige er kr 349,- pr. stk. Omkostninger ved frakt kommer i tillegg.

Ved bestilling vennligst oppgi følgende innformasjon:

  • Navn
  • Adresse
  • E-post adresse for faktura
  • Kontaktperson med telefon nr
  • Antall lærebøker norske
  • Antall lærebøker engelske