Konvertering til NS 9600

Kandidater kan konvertere fra en organisasjon til NS 9600.

Konverteringen kan bare skje fra ett nivå i organisasjonen til det tilsvarende nivået i NS 9600.

Det kan konverteres fra følgende organisasjoner:

 • ANETVA
 • FISAT
 • DPMC
 • IRATA
 • SPRAT

Kurs og eksaminering
For å konvertere må kandidaten delta på et fullt kurs (konvertering nivå) og bestå både praktisk og teoretisk eksamen.
Kandidaten kan kontakte kursbedriften direkte for opptak til kurs.

Krav til konvertering til NS 9600:

Konvertering til klasse A nivå 1

Ikke mulig

Konvertering til klasse A nivå 2

 • Skal være fylt 20 år
 • Skal ha helseattest som ikke ereldre enn 2 år
 • Skal ha gyldig sertifikat på nivå 2fra sine respektive organisasjoner

Merknad CQP 1 (DPMC) har anledning til åkonvertere til klasse A nivå 2

Konvertering til klasse A nivå 3

 • Skal være fylt 22 år
 • Skal ha helseattest som ikke er eldre enn 2 år
 • Skal ha gyldig sertifikat på nivå 3fra sinerespektive organisasjoner.

Merknad CQP 2 (DPMC) har anledning til å konvertere til klasse A nivå 3

Konvertering til klasse A Sikringsleder

Ikke mulig