Hva er sertifisering?

En sertifisering refererer til en bekreftelse for et objekt, person eller organisasjon. Denne bekreftelsen er ofte, men ikke alltid, som en form for ekstern evaluering, opplæring eller vurdering.

Det er «frivillig» å sertifisere seg, men kunder og myndigheter vil kunne etterspørre om en er sertifisert. Det er også verd å merke seg at forskriftene vil i framtiden referere mer mot standarder, deriblant sertifiseringsstandarder.

I vår sammenheng er det SOFT Sertifisering ("SSE") som utfører sertifisering. SSE sertifiserer etter krav gitt i NS 9600 Arbeid i tau. SSE sertifiserer:

  • Personell på alle nivå
  • Opplæringsbedrifter
  • Utførende bedrifter som leverer tjeneste

Hvorfor bli sertifisert?
Ved å være sertifisert har man fått en bekreftelse om at man tilfredsstiller de krav som NS 9600 krever. Denne bekreftelsen gis av et uavhengig organ, kalt sertifiseringsorgan. Bekreftelsen gis i form av et sertifikat. Man må evalueres før man får sertifikat. Andre former for bevis på kompetanse er kursbevis. Som regel er ikke evaluering en del av dette. Man har bare en bekreftelse på at man kan noe om et tema. Dette er en viktig forskjell. I tillegg innebærer sertifisering ofte en re-sertifisering. Sertifikatet er gyldig for en periode, men når denne perioden utløper, må man inn å bevise sin skikkethet på nytt. Sertifiseringsordninger er ofte knyttet opp mot aktiviteter som er potensielt kritiske med tanke på konsekvens.

Hva er et sertifikat?
Et sertifikat er eid av sertifiseringsorganet. Sertifikatet er i form av et dokument, plastkort eller et elektronisk dokument. Det er krav om opplysninger som skal stå på et sertifikat. Dette kan være

  • Identitet på eieren, for eksempel navn
  • Gyldighetsperiode
  • Løpenummer på sertifikatet
  • Anvendningsområde
  • Utstederens identitet
  • Utstederens elektroniske signatur

Suspensjon: sertifikatet blir ugyldiggjort for en begrenset periode. Når kravene er oppfylt igjen gjøres sertifikatet gyldig igjen.

Tilbaketrekking: Sertifikatet blir tilbaketrukket fullt og helt. For å kunne få nytt sertifikat må man igjennom en helt ny sertifiseringsprosess. Dette er den alvorligste reaksjonsformen.