Kurskalender klasse A

Kurskalender klasse B

Klasse B Grunnopplæring

Dette er en oversikt over planlagte eksamineringer (siste dag av kurset). Kontakt kursbedriftene for mer informasjon om kursene, pris og påmelding. Oppstart av kursene varierer fra kurs til kurs grunnet forskjellig varighet og evt. fri i helger/helligdager.

Klasse B Grunnopplæring
Varighet: 5 dager inkludert eksamensdag

Resertifisering
Dersom du har et sertifikat som du ønsker å re-sertifisere, kan du melde deg på hvilket som helst kurs uavhengig av nivå. 
Varighet: 3 dager inkludert eksamensdag

Opptakskrav

    Eksamensdato

    Kurstype(r)

  •  

    Ingen kurs definert