Opptakskrav

For å kunne delta på kurs må man tilfredsstille opptakskravene til de forskjellige nivåene.  Eventuelle opparbeidete timer må være opparbeidet i løpet av de siste 5 årene.

Ved re-sertifisering kan kandidaten gå opp til eksamen maksimum 6 måneder før utløpsdato på nåværende sertifikat.

Kursene er fysisk krevende og god allmenn fysisk form, styrke og koordinasjon er en forutsetning for å kunne fullføre kurset.

Alle kursdeltagere skal ha gjennomgått en helsesjekk hos lege og inneha en helseattest før kurset. Helseattesten skal ikke være eldre enn 3 år. Blant annet «Offshore helseattest» og «SSE helseattest» (Last ned helseattest) er gyldige helseattester for tilkomstteknikk. Eventuelt kan andre helseattester utstedt av lege brukes.  

Nivå 1
Nivå 2 modell 1
Nivå 2 modell 2 (Direkte opptak. Dersom du har annen relevant erfaring)
Nivå 3
Sikringsleder
Konvertering fra andre organisasjoner