Opptakskrav Sikringsleder

1. gangs Sikringsleder:
Personer med gyldig nivå 3 sertifikat og fullført aspirantperiode over minimum 1 år, kan søke sertifiseringsorganet om sertifisering som sikringsleder. Oppstart av aspirantperiode skal søkes hos sertifiseringsorganet. 

Sikringsleder, repetisjonskurs:

  • gyldig sertifikat som sikringsleder på eksamineringsdagen;
  • tidligst 6 måneder før utløpsdato på nåværende sertifikat;
  • loggført minimum 300 timer arbeid i tau siden oppstart av forrige kurs.(Gjelder ikke ved 1.gangs repetisjonskurs);
  • deltatt på minimum ett sikringslederseminar i sertifikatperioden (Gjelder ikke ved 1.gangs repetisjonskurs);
  • Gyldig helseattest ikke eldre enn 3 år