Kurskalender tilkomstteknikk

Kurskalender tilkomstteknikk

Dette er en oversikt over planlagte eksamineringer (siste dag av kurset). Kontakt kursbedriftene for mer informasjon om kursene, pris og påmelding.

Innbakt i pris på kurs er der en sertifiseringsavgift til Soft Sertifisering pålydende 7000 kr per sertifikat. Oppstart av kursene varierer fra kurs til kurs grunnet forskjellig varighet og evt. fri i helger/helligdager.

Opptakskrav for kursene finner du her

Nivå

Antall dager
inkl. eksaminering

Nivå 1, 2, 3 og sikringsleder

 7

Repetisjonskurs alle nivå

 4

Nivå 2 modell 2

 10

Konvertering nivå 2 og 3

 7