Sertifisering av virksomheter

SOFT Sertifisering tilbyr godkjenning (sertifisering) av bedrifter som tilbyr kurs i fallsikring. Godkjenningen er i henhold til kravene som er beskrevet i den norske standarden for fallsikring, NS 9610. Med en godkjenning fra SSE  kan bedrifter som leverer kurs i fallsikring får en tredjeparts verifikasjon og bekreftelse på at kursene som tilbys er i henhold til NS 9610.  Ved å ha en godkjenning av SSE vil man enklere kunne dokumenentere overfor kunder at kompetansen til instuktørene og innholdet i kursene er av riktig kvalitet og innhold, og i henhold til NS 9600. Som bevis på godkjenning utsteder SSE et sertifikat med varighet på 3 år.

SSE er de eneste som tilbyr godkjenning av kursbedrifter etter NS 9610.

SSE har presisert krav i NS 9610 og i et eget dokument (SSE-P108) som man må oppfylle. Dokumentet kan kan man finne i CertaSoft eller få tilsendt på forespørsel. 

Kontakt SSE for mer informasjon om NS 9610 og sertifisering.  

 GODKJENNINGSPROSESSEN:

Sertifiseringsprosess bedrift

Søknad om sertifisering og kontrakt
Virksomheter som ønsker å sertifisere seg kan søke SSE om oppstart av godkjenningsprosessen. Søknaden sendes til post@ttsoft.no. Søknadskjema kan lastes ned her.

Etter at søknaden er behandlet, inngås det en kontrakt mellom virksomheten og SSE. Dette er en formell avtale mellom partene som beskriver vilkår for sertifiseringen.

Dokumentgjennomgang
I forkant av dokumentgjennomgangen skal virksomheten gjennomføre en samsvarsvurdering for å identifisere at alle krav i standarden er dekket i virksomhetens styringssystem. Det skal brukes et eget skjema til dette formålet. Skjemaet vil virksomheten motta etter at kontrakt er signert.

Når virksomheten har ferdigstilt samsvarsvurderingen sendes denne med tilhørende dokumentasjon til SSE. Dette danner grunnlag for dokumentgjennomgangen. 

Revisjon
Revisjon gjennomføres hos virksomheten. Revisjonen gjennomføres som samtale med relevante personer i virksomheten og som observasjon av fasiliteter/utstyr. Hensikten med revisjonen er å verifisere at alle krav i Standarden er oppfylt. Dersom krav ikke er oppfylt vil dette få videre saksgang.

Sertifikat
Når eventuelle avvik i forbindelse med revisjonen er lukket tilfredsstillende, vil SSE utstede et sertifikat. Sertifikatet har en varighet på 3 år.

Oppfølging av sertifikat
I sertifikatets gyldighetsperiode er det krav til oppfølging. Dette gjøres ved å gjennomføre revisjoner hos virksomheten. 

Fornying av sertifikat
Hvert 3. år må virksomhetene fornye sertifikatet. Fornyingen gjennomføres med full verifikasjon av opprettholdelse av krav. Verifikasjonen gjennomføres med dokumentgjennomgang og revisjon i virksomheten.