NS 9600 - Sertifisering av bedrift

I NS 9600 er det to bedriftssertifiseringer:

NS 9600-3:2010 Krav til og sertifisering av opplæringsvirksomheter
NS 9600-4:2010 Krav til og sertifisering av virksomheter som tilbyr tjenester

Kursbedrifter
Sertifiserte kursbedrifter er kvalifisert til å gjennomføre kurs for personell som ønsker å sertifisere seg i henhold til NS 9600. Sertifiseringen er delt opp i to klasser, klasse A og B. Virksomheter som er sertifisert i klasse A og B kan gjennomføre kurs som leder til personellsertifisering i både klasse A og B. Opplæringsvirksomheter som er sertifisert i klasse B kan gjennomføre kurs som leder til personellsertifisering i klasse B.

Utførende bedrifter (virksomheter som tilbyr tjenester)
Sertifiserte utførende bedrifter er kvalifisert til å levere tjenester i arbeid i tau i henhold til NS 9600. Sertifiseringen er delt opp i to klasser, klasse A og B. Bedrifter som er sertifisert i klasse A og B er kvalifisert til å levere tjenester innen arbeid i tau med avanserte taumetoder og i komplekse konstruksjoner. Bedrifter som leverer tjenester innen olje og gass skal være sertifisert i klasse A. Bedrifter som er sertifisert i klasse B er kvalifisert til å levere tjenester innen arbeid i tau i med enkle taumetoder og i konstruksjoner uten hindringer.

Sertifiserte bedrifter får utstedt et sertifikat med gyldighet på 3 år.
Sertifiseringsordningen krever årlig oppfølging for kontroll av etterlevelse av NS 9600.