Kursledere

Kursleder for nye opplæringsvirksomheter («OV») NS 9600-3

Bakgrunn

NS 9600 har som krav at en kursleder skal ha gjennomgått en viss praksis som instruktør for å kunne bli kursleder. I NS 9600-3 punkt 4.3.2 står det:

«Kurslederen skal minst tilfredsstille følgende krav, i tillegg til gjeldende krav for instruktør (4.3.4):
a)         dokumentert minst 25 kursdager som instruktør i arbeid i tau i løpet av siste 24 måneder»

Dette er et godt prinsipp for de virksomhetene som allerede har kursledere, men dette slår feil ut for de som ønsker å bli OV, men som ikke har egne ansatte kursledere i virksomheten.

SSE er av den mening at dette kravet i NS 9600 kun forholder seg til etablerte bedrifter, noe som er konkurransevridende. Dette strider mot prinsippene for standardisering. Det må være mulig å etablere seg som OV uten å måtte være avhengig av konkurrenter.

For å gi nye virksomheter muligheten til å bli OV åpnes det opp for to alternativ for å kompensere for kravet i NS 9600-3 pkt. 4.3.2 a):

Dette gjelder kun bedrifter som ikke har kursledere fra før.

Alternativ 1: Bedrifter som ikke har personell med erfaring fra kursledelse innen tilkomstteknikk

Virksomheten kan leie inn ekstern kursleder som skal fungerer som kursleder inntil virksomheten får opparbeidet eget ansatt personell som oppfyller kravet i NS 9600-3 pkt. 4.3.2 a). Innleid personell kan være eksaminatorer ansatt i SSE med kurs erfaring eller annet personell med relevant erfaring. SSE skal i hvert enkelt tilfelle godkjenne hva som er relevant og god nok erfaring.

Alternativ 2: Bedrifter som har ansatt personell som har dokumentert erfaring fra kursledelse innen tilkomstteknikk

Personell som skal bli kursleder skal bli fulgt opp av SSE gjennom en mentor ordning.

Mentor ordningen blir gjennomført på følgende måte:

  • Vedkommende person skal lede et fullt kurs under oppfølging av en utpekt person fra SSE. SSE skal følge hele kurset.
  • SSE følger opp kurs på andre nivåer med minimum et endags besøk for videre veiledning.
  • Ved behov kan mentor ordningen utvides.

 

Dersom SSE ser at ordningen ikke virker etter hensikten, tar SSE forbehold om endringer.