Assistentperioden avvikles 1. mars 2023

1. oktober 2020 erstattet aspirantperioden det som vi tidligere kjente som den gamle assistentperioden.

Siden den gang har assistentperioden levd parallelt med aspirantperioden slik at de som hadde startet assistentperioden skulle kunne fullføre den.

Nå har det gått så lang tid at det er besluttet at assistentperioden avvikles 1. mars 2023 og at aspirantperioden vil gjelde fra den datoen.

For de som går assistentperioden anbefaler vi at assistentperioden fullføres før 1. mars 2023. Dersom assistentperioden ikke er fullført innen 1. mars vil assistentperioden bli konvertert til aspirantperiode og man vil deretter følge kravene til aspirantperiode.

Til de av dere som ikke er aktive assistenter, men har registret assistentperiode, ber vi dere ta kontakt på post@ttsoft.no slik at vi kan deaktivere assistentperioden.

Denne beslutningen ble forankret på fagansvarligseminar i høst.

Spørsmål kan sendes til post@ttsoft.no