Dispensasjon fra krav om seminar for Sikringsleder

Som følge av nedstengingen i forbindelse med koronaviruset, har det vært problematisk for mange å få gjennomført Sikringsleder seminar.

Sikringsledere som skulle ha gjennomført Sikringsleder seminar i perioden mellom 12.03.20 og 30.09.20 men ikke har fått gjennomført dette grunnet koronaviruset, får dispensasjon for dette ved opptak til kurs med eksamensdag innen 30.09.20.