Implementering av NS 9600:2020 kurs utsatt til 1.oktober.

Som en konsekvens av koronasituasjonen, er overgangen til kurs gjennomført i henhold til NS 9600:2020 utsatt til 1.oktober 2020. Dette betyr at når du melder deg på kurs som har oppstartsdato etter 1.oktober vil det være de nye kravene som gjelder.

Her finner du informasjon om de viktigste endringene som berører deg som sertifisert person.