Viktig informasjon i forbindelse med Coronaviruset

I forbindelse med alle tiltak som iverksettes for å hindre videre spredning av Coronaviruset, ser vi at det vil få konsekvenser for sertifiserte personer.

SSE har besluttet å gi 2 måneders dispensasjon for sertifiserte personer. Dispensasjonen gjelder kravet om gyldig sertifikat ved resertifisering og når man går opp ett nivå. Dispensasjonen gjelder også bruk av utløpt sertifikat i arbeid. Dispensasjonen gjelder for personer som har sertifikat med utløpsdato 12.03.2020 eller senere.

SSE vil fortløpende vurdere om dispensasjonen skal utvides.

 

Dispensasjonen gjelder f.o.m. 12.03.2020