Informasjon om overgang til NS 9600:2020

Januar 2020 ble den versjonen av NS 9600 vi har brukt i snart 10 år erstattet av en ny versjon NS 9600:2020. Det er blitt gjort noen endringer i krav og standarden er omstrukturert i 6 deler i stedet for 4, men det er ikke store endringer for personer sertifisert i klasse A.

For å klare å håndtere alle endringer i den nye versjonen har SSE besluttet at kravene i NS 9600:2020 trer i kraft 1.juni 2020 for personsertifiseringen som SSE gjennomfører. Det er vanlig praksis for sertifiseringsorgan at det er en implementeringsperiode i forbindelse med revisjoner av standarder. Både SSE og kursbedrifter trenger tid på å tilpasse seg nye krav.

Hvilke konsekvenser får endringene for meg som NS 9600 sertifisert person?

I utgangspunktet får ikke endringene betydning for deg før du skal på kurs. Dette gjelder personer sertifisert i klasse A. (nivå 1. nivå 2, nivå 3 og sikringsleder). Se under for personer sertifisert i klasse B (grunnopplæring og lagleder). Sertifikatet ditt er gyldig til det utløper, selv om dette er etter 1. juni. Når du melder deg på kurs med eksaminering etter 31. mai vil de nye kravene gjelde.

Assistentperiode/Aspirantperiode

Assistentperiode er endret navn til aspirantperiode i 2020 versjonen. De som går assistentperiode i dag og begynner assistentperiode før 1. juni følger det gamle regimet for assistentperiode. Begynner man aspirantperiode etter 31. mai følger man kravene i 2020 versjonen.

Klasse B

Den største endringen i NS 9600 er at klasse B er tatt vekk fra 2020 versjonen. Dette betyr at sertifikat i klasse B vil være ugyldig fom. 1. juni. Disse sertifikatene blir tilbaketrukket og man kan ikke si at man er sertifisert i henhold til NS 9600.

Personer som har gyldig klasse B sertifikat, kan før denne datoen gå over til klasse A nivå 1 ved å gjennomføre kurs i manglende emner og eksamen på nivå 1. Etter 1.juni 2020 må man ta fullt kurs og eksaminering på nivå 1.

Her er en oversikt over de viktigste endringene som berører deg som sertifisert person.

 

NS 9600:2020

NS 9600:2010

Utløpt sertifikat:

Nytt fullt kurs og eksamen på samme nivå, eller neste nivå innen 24 måneder etter utløpsdato på sertifikat.


For Sikringsleder gjelder følgende:

Innen 24 måneder
Nytt kurs og eksamen på nivå 3. Ikke krav til ny aspirantperiode.

Mellom 24 og 60 måneder
Nytt kurs og eksamen på nivå 3 og ny aspirantperiode.

Nytt fullt kurs og eksamen på samme nivå innen 24 måneder etter utløpsdato på sertifikat. Ikke mulighet for å gå opp ett nivå med utløpt sertifikat.

(Ikke beskrevet)

Timer som kvalifiserer til opptak på kurs:

Timer opparbeidet for mer enn 5 år siden regnes ikke med som kvalifiserende timer for opptak til kurs.

Ingen tidsbegrensning på varighet på kvalifiserende timer.

Helseattest:

Gyldig helseattest ikke eldre enn 3 år.

2 år

Opptakskrav nivå 2 modell 1:

Loggført minst 500 timer på nivå 1 over minimum 12 måneder.

400 timer

Opptakskrav nivå 2 modell 2 (direkte opptak)

Dokumentert oppfyllelse av minst ett av følgende krav:

  • Minst 600 timer med arbeid i tau fordelt over minst 3 år;
  • Minst 5 års praksis som instruktør på fjellklatrekurs iht. Norsk Fjellsportforums standard;
  • Godkjent tindeveileder i UIAGM;
  • Medlemskap og praksis i en alpin redningsgruppe tilsluttet NARG

Dokumentert 3 års allsidig og relevant erfaring fra arbeid i tau eller annen klatreerfaring.

Opptakskrav Sikringsleder repetisjon:

Deltatt på minst 1 Sikringsleder seminar i sertifikatperioden.

2 sikringslederseminar

Ny eksamen (ved stryk)

Ved ikke bestått eksamen kan ny eksaminering gjennomføres tidligst 24 timer etter forrige samen startet. 

Tidligst 14 dager etter forrige eksamen

Re-sertifisering (repetisjon)

Ved re-sertifisering kan eksamen gjennomføres maksimalt 6 måneder før utløpsdato på nåværende sertifikat.

(Ikke beskrevet)

Gyldighet på sertifikat

Ved re-sertifisering får sertifikatet en gyldighet på 3 år fra utløpsdato på det nåværende
sertifikatet.

Går man går opp ett nivå gjelder sertifikatet fra utstedelsesdato

Gyldig fra eksamensdatoen


Gyldig fra eksamensdatoen

Varighet på kurs (eksklusiv eksamen)

Resertifisering alle nivå: 22,5 timer

15 timer

Nivå 2 modell 1: 45 timer

30 timer

Nivå 3: 45 timer

52,5 timer

Opplæring

Redning fra brystklemme flyttet fra nivå 1 til nivå 2

 

Assistentperiode

Endrer navn til aspirantperiode.

Noen endringer i tema og struktur.

Endringer i krav til antall godkjente gjennomføringer.