Aktuelle saker

 

Viktig informasjon i forbindelse med Coronaviruset

I forbindelse med alle tiltak som iverksettes for å hindre videre spredning av Coronaviruset, ser vi at det vil få konsekvenser for sertifiserte personer.

SSE har besluttet å gi 2 måneders dispensasjon for sertifiserte personer. Dispensasjonen gjelder kravet om gyldig sertifikat ved resertifisering og når man går opp ett nivå. Dispensasjonen gjelder også bruk av utløpt sertifikat i arbeid. Dispensasjonen gjelder for personer som har sertifikat med utløpsdato 12.03.2020 eller senere.

SSE vil fortløpende vurdere om dispensasjonen skal utvides.

 

Dispensasjonen gjelder f.o.m. 12.03.2020

Les mer >
 

Informasjon om overgang til NS 9600:2020

Januar 2020 ble den versjonen av NS 9600 vi har brukt i snart 10 år erstattet av en ny versjon NS 9600:2020. Det er blitt gjort noen endringer i krav og standarden er omstrukturert i 6 deler i stedet for 4, men det er ikke store endringer for personer sertifisert i klasse A.

For å klare å håndtere alle endringer i den nye versjonen har SSE besluttet at kravene i NS 9600:2020 trer i kraft 1.juni 2020 for personsertifiseringen som SSE gjennomfører. Det er vanlig praksis for sertifiseringsorgan at det er en implementeringsperiode i forbindelse med revisjoner av standarder. Både SSE og kursbedrifter trenger tid på å tilpasse seg nye krav.

Les mer >