Aktuelle saker

 

Dispensasjonen for sertifiserte personer i forbindelse med koronaviruset forlenges til 31. august 2020.

SSE vil fortløpende vurdere om dispensasjonen skal utvides.

Bakgrunnen for forlengelse av dispensasjonen er et redusert kurstilbud og en kommende sommerferie.

Linjebygg og StS Gruppen har startet med å holde kurs med begrenset kapasitet, mens andre vurderer å starte opp med kurs i løpet av juni. Vi anbefaler at personer med utløpt sertifikat melder seg på kurs, så sant det lar seg gjennomføre.

  • Dispensasjonen gjelder for personer som har sertifikat med utløpsdato f.o.m 12.03.2020 t.o.m. 31.08.2020.
  • Dispensasjonen gjelder kravet om gyldig sertifikat ved resertifisering og når man går opp ett nivå.
  • Dispensasjonen gjelder bruk av utløpt sertifikat i arbeid.
  • Det er tillatt å føre timer på personer med utløpt sertifikat som inngår i dispensasjonen.
Les mer >
 

Informasjon om overgang til NS 9600:2020

Januar 2020 ble den versjonen av NS 9600 vi har brukt i snart 10 år erstattet av en ny versjon NS 9600:2020. Det er blitt gjort noen endringer i krav og standarden er omstrukturert i 6 deler i stedet for 4, men det er ikke store endringer for personer sertifisert i klasse A.

For å klare å håndtere alle endringer i den nye versjonen har SSE besluttet at kravene i NS 9600:2020 trer i kraft 1.juni 2020 for personsertifiseringen som SSE gjennomfører. Det er vanlig praksis for sertifiseringsorgan at det er en implementeringsperiode i forbindelse med revisjoner av standarder. Både SSE og kursbedrifter trenger tid på å tilpasse seg nye krav.

Les mer >