Aktuelle saker

Redningsøvelse med HARG

Soft Sertifisering er fast sponsor av HARG - Hordalands Alpine Redningstjeneste.

HARG består av en gruppe frivillige klatrere som bistår redningstjenesten ved uthenting av personer som er skadet eller satt seg fast i bratt terreng der tilkomst er svært vanskelig.

Klatrerne bistår også redningstjenesten med sin kjennskap til områder og førstehjelp så langt som mulig.

Vestlandsrevyen var med på siste øvelsen de hadde på Sotra i Sund kommune sammen med Norsk Luftambulanse.

Innslag fra redningsøvelse i Vestlansrevyen 29. september 2015

Les mer >