Utløper sertifikatet ditt i sommer??

Utløper sertifikatet ditt i sommer??

For at du skal re-sertifisere deg eller gå opp til nytt nivå må sertifikatet du har nå være gyldig under eksaminering!

Sommermånedene er hektisk for alle. Som en følge av dette vil tilbud om kurs innen arbeid i tau gå kraftig ned. Dette fordi kursinstruktører selv er ute på jobb. Det er jo høy sesong!

Pågangen på kurs er også lav, noe som igjen kan føre til at kursbedrifter kansellerer kurs dersom det ikke lønner seg. Dette har de full anledning til å gjøre.

Men: Dersom du har fått plass på kurs og dette blir avlyst, skal kursbedriften bistå deg med hjelp til å finne en annen leverandør, så sant det er mulig.

Dersom du havner i en slik situasjon vil du ikke få dispensasjon. Du har selv ansvaret for å være ute i god tid slik at sertifikatet ditt er gyldig. Selv 1 dag på overtid vil bli avslått. Dette handler om likebehandling, og det må settes en grense.

Har du dokumentert sykemelding kan det gis utsettelse i inntil 3 måneder. Ta kontakt med kursbedriften i slike tilfeller. Sykemelding skal ikke sendes til SOFT Sertifisering.