Lyst til å jobbe som eksaminator?

Lyst til å jobbe som eksaminator?

SOFT Sertifisering (SSE) er et sertifiseringsorgan som sertifiserer etter NS 9600 Arbeid i tau. I denne sertifiseringsordningen er SSE avhengig av å bruke eksaminatorer. Det er 6 Sertifiserte opplæringsbedrifter på 5 forskjellige lokasjoner. Disse er: Riga, Stavanger, Bergen, Molde og Åndalsnes. Vi er i dag 20 deltidsansatte eksaminatorer i SSE

SSE har som mål å ha eksaminatorer i nærområdene til kursbedriftene. I den forbindelse søker vi om

Eksaminator(er) boende i Stavanger regionen og omegn!

Vi har i dag 2 stk. i denne regionen og har behov for flere. Dette fordi vi vil få ned reisekostnader. Men noe reising må påregnes.

Kompetansekrav for søkere:

  • Gyldig sertifikat som sikringsleder
  • Excel, Word og e-post programmer
  • Detaljert kunnskap om NS 9600
  • Detaljert kunnskap om praktiske metoder og teori gitt i læreboken Arbeid i tau
  • Detaljert kunnskap om forskrifter og relevante standarder
  • Detaljert kunnskap om bruk av PVU for arbeid i høyden (fallsikring)
  • Beherske norsk og/eller engelsk skriftlig og muntlig
  • Kjenne til bruk av CertaSoft (vil bli gitt opplæring ved behov)

Andre krav:

  • Delta på årlig seminar for eksaminatorer (januar)

Dette er en deltidsstilling, og skal ikke være på bekostning av hovedarbeidsgiver. Man blir lønnet pr. oppdrag.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål til stillingen.

Kontakt Tore Rønstad
E-post: tore@ttsoft.no Tlf: 40 85 17 77