Revisjon i felt ved SOFT Sertifisering

Revisjon i felt ved SOFT Sertifisering

SOFT Sertifisering (SSE) vil nå få mulighet til å gjennomføre tilsyn av personellsertifikat, og årlig revisjon av bedriftssertifikat ute på plattformene offshore. Dette er en  milepæl for arbeidet med å sikre god nok kvalitet på taubasert arbeid innen  olje og gass.

SSE tror at dette kan ha en positiv effekt når det kommer til etterlevelse av NS 9600 Arbeid i Tau.

Tilsyn/revisjon vil ha fokus på:

  • Lag sammensetning
  • Sertifikater
  • Metoder
  • Utstyr
  • Redning
  • Loggføring/rapporter
  • Administrasjonsrutiner

Det første inspeksjonsbesøk vil sannsynligvis bli gjennomført på Ekofisk etter nærmere avtale med operatøren Conoco Phillips. Rapport og eventuell oppfølging etter revisjonsbesøk vil bli håndtert mellom revidert part og SSE.

SSE håper å kunne få på plass lignende ordninger med andre operatører på norsk sokkel.