Aktuelle saker

Revisjon i felt ved SOFT Sertifisering

SOFT Sertifisering (SSE) vil nå få mulighet til å gjennomføre tilsyn av personellsertifikat, og årlig revisjon av bedriftssertifikat ute på plattformene offshore. Dette er en  milepæl for arbeidet med å sikre god nok kvalitet på taubasert arbeid innen  olje og gass.

Les mer >