Oppdatering av personalia i CertaSoft

Alt sertifisert personell må oppdatere personalia i CertaSoft:
- Adresse (gateadresse, post nr. og possted)
- Telefonnummer
- Epostadresse

Vi trenger bostedsadresse pga at STAMI (Statens arbeidsmiljøinstututt) skal gjennomføre en ergonomiundersøkelse i forbindelse med arbeid i tau (TT). Denne undersøkelsen blir distribuert pr post. Det er viktig at undersøkelsen er bredt fundamentert i bransjen derfor er det viktig at flest mulig registrerer adressen i CertaSoft slik at vi kan videreformidle adressene til STAMI. STAMI vil plukke ut et utvalg av deltagere til undersøkelsen.

Vi oppfordrer sikringsledere, fagansvarlige og administrativt ansatte til å minne på personellet om viktigheten av å oppdatere personalia i CertaSoft.