Registreing av gamle tt-timer i CertaSoft

Det er gitt en frist til 22. april med å registrere gamle tt-timer i CertaSoft. Etter denne dato er det ikke mulig å registrere gamle timer og kun timer registrert i CertaSoft er gyldige i forbindelse med opptak til kurs. Fagansvarlig i firmaene er ansvarlig for organisering av eventuell registrering av gamle tt-timer.