Krav til assistentperiode i klasse A for nivå 3 sertifisert personell

Nivå 3 personell som sertifiserer seg fra 1.1.2012 må søke SOFT Sertifisering (SSE) om oppstart av assistentperiode.

En kandidat som skal sertifiseres som sikringsleder i klasse A skal ha gjennomført en assistentperiode på minst 300 timer i arbeid i taui løpet av minst 12 måneder. Assistentperioden skal vurderes av SSE.

Send en kort e - post til post@ttsoft.no som merkes, søknad om assistentperiode.

SSE trenger følgende opplysninger for å kunne registrere søker i CertaSoft (loggbok): Fornavn og etternavn, fødselsdato.

Når du er registrert med assistentperiode i CertaSoft, så kan alle sikringsledere som har deg i laget sitt registrere din kompetanse etter hvert som du opparbeider deg erfaring i henhold til skjema som kommer opp i CertaSoft når de skal føre timer på deg.