Personellsertifisering NS 9600NA Pers 020

SOFT sertifisering AS ("SSE") sertifiserer og utsteder sertifikater til personell etter kravene gitt i NS 9600-6. "NS 9600 - Tilkomstteknikk" er en nasjonal sertifiseringsstandard for arbeid i tau (tilkomstteknikk).

SSE er akkreditert av Norsk Akkreditering som sertifiseringsorgan for personell og tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17024. Akkrediteringsnummeret er PERS 020.

 

Bedriftssertifisering NS 9600

SOFT Sertifisering sertifiserer opplæringsvirksomheter (kursbedrifter) og utførende virksomheter (bedrifter som leverer tjenester) etter kravene i NS 9600-4 og NS 9600-5. Kun sertifiserte bedrifter har tillatelse til å bruke sertifiseringslogoen. Oversikt over sertifiserte bedrifter finnes til en hver tid på SSEs hjemmesider. Bedriftssertifiseringen er ikke akkreditert.


SOFT Sertifisering AS er et 3.parts uavhengig sertifiseringsorgan, som eies 100% av SOFT (Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk)

CertaSoftMAPP

 

 

CeraSoft APP

Alt sertifisert personell har tilgang til sertifikat, timer og assistentperiode i CertaSoft APP

 

 

 

Pr i dag er det i overkant av 1600 personer med gyldig sertifikat i henhold til NS 9600

 

Søknad om dispensasjon-Covid 19

Dersom du ikke har anledning til å delta på kurs pga COVID-19 kan du søke om dispensasjon.

Bruk følgende søknadskjema. Søknad sendes til post@ttsoft.no

Ved utløp av hver måned fastsettes en felles utløpsdato for dispensasjoner. Denne datoen gjelder alle som har fått eller får innvilget dispensasjon. Har du fått dispensasjon trenger du ikke å søke på nytt.

Utløpsdato for dispensasjoner er per dags dato 31.05.21.

Dispensasjonsdato blir oppdatert på profilen i CertaSoft.

Selv om du har fått dispensasjon, oppfordrer vi alle som har mulighet til å gå kurs.

Les mer
 

Ny informasjon om dispensasjon

Den generelle dispensasjonen for opptakskrav til kurs og å arbeide med utløpt sertifikat (sertifikat med utløpsdato 12.03 - 30.09.2020) utløper 30. september 2020

Dersom du ikke har anledning til å delta på kurs pga COVID-19 kan du søke om utvidet dispensasjon.

Søknadsskjema

Søknaden sendes til post@ttsoft.no

Les mer