Personellsertifisering NS 9600NA Pers 020

SOFT sertifisering AS ("SSE") sertifiserer og utsteder sertifikater til personell etter kravene gitt i NS 9600-1. "NS 9600 - Arbeid i tau" er en nasjonal sertifiseringsstandard for arbeid i tau (tilkomstteknikk).

SSE er akkreditert av Norsk Akkreditering som sertifiseringsorgan for personell og tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17024. Akkrediteringsnummeret er PERS 020.

 

Bedriftssertifisering NS 9600

SOFT Sertifisering sertifiserer opplæringsvirksomheter (kursbedrifter) og utførende virksomheter (bedrifter som leverer tjenester) etter kravene i NS 9600-3 og NS 9600-4. Kun sertifiserte bedrifter har tillatelse til å bruke sertifiseringslogoen. Oversikt over sertifiserte bedrifter finnes til en hver tid på SSEs hjemmesider. Bedriftssertifiseringen er ikke akkreditert.


SOFT Sertifisering AS er et 3.parts uavhengig sertifiseringsorgan, som eies 100% av SOFT (Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk)

CertaSoftMAPP

 

 

CeraSoft APP

Alt sertifisert personell har tilgang til sertifikat, timer og assistentperiode i CertaSoft APP

 

 

 

Pr i dag er det i overkant av 1500 personer med gyldig sertifikat i henhold til NS 9600

 

Ny informasjon om dispensasjon

Den generelle dispensasjonen for opptakskrav til kurs og å arbeide med utløpt sertifikat (sertifikat med utløpsdato 12.03 - 30.09.2020) utløper 30. september 2020

I spesielle tilfeller er det mulig å søke om utvidet dispensasjon.

Søknadsskjema

Søknaden sendes til post@ttsoft.no

Les mer
 

Dispensasjon fra krav om seminar for Sikringsleder

Som følge av nedstengingen i forbindelse med koronaviruset, har det vært problematisk for mange å få gjennomført Sikringsleder seminar.

Sikringsledere som skulle ha gjennomført Sikringsleder seminar i perioden mellom 12.03.20 og 30.09.20 men ikke har fått gjennomført dette grunnet koronaviruset, får dispensasjon for dette ved opptak til kurs med eksamensdag innen 30.09.20.

Les mer