Personellsertifisering NS 9600NA Pers 020

SOFT sertifisering AS ("SSE") sertifiserer og utsteder sertifikater til personell etter kravene gitt i NS 9600-1. "NS 9600 - Arbeid i tau" er en nasjonal sertifiseringsstandard for arbeid i tau (tilkomstteknikk).

SSE er akkreditert av Norsk Akkreditering som sertifiseringsorgan for personell og tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17024. Akkrediteringsnummeret er PERS 020.

 

Bedriftssertifisering NS 9600

SOFT Sertifisering sertifiserer opplæringsvirksomheter (kursbedrifter) og utførende virksomheter (bedrifter som leverer tjenester) etter kravene i NS 9600-3 og NS 9600-4. Kun sertifiserte bedrifter har tillatelse til å bruke sertifiseringslogoen. Oversikt over sertifiserte bedrifter finnes til en hver tid på SSEs hjemmesider. Bedriftssertifiseringen er ikke akkreditert.


SOFT Sertifisering AS er et 3.parts uavhengig sertifiseringsorgan, som eies 100% av SOFT (Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk)

CertaSoftMAPP

 

 

CeraSoft APP

Alt sertifisert personell har tilgang til sertifikat, timer og assistentperiode i CertaSoft APP

 

 

 

Pr i dag er det i overkant av 1500 personer med gyldig sertifikat i henhold til NS 9600

 

Dispensasjonen for sertifiserte personer i forbindelse med koronaviruset forlenges til 31. august 2020.

SSE vil fortløpende vurdere om dispensasjonen skal utvides.

Bakgrunnen for forlengelse av dispensasjonen er et redusert kurstilbud og en kommende sommerferie.

Linjebygg og StS Gruppen har startet med å holde kurs med begrenset kapasitet, mens andre vurderer å starte opp med kurs i løpet av juni. Vi anbefaler at personer med utløpt sertifikat melder seg på kurs, så sant det lar seg gjennomføre.

  • Dispensasjonen gjelder for personer som har sertifikat med utløpsdato f.o.m 12.03.2020 t.o.m. 31.08.2020.
  • Dispensasjonen gjelder kravet om gyldig sertifikat ved resertifisering og når man går opp ett nivå.
  • Dispensasjonen gjelder bruk av utløpt sertifikat i arbeid.
  • Det er tillatt å føre timer på personer med utløpt sertifikat som inngår i dispensasjonen.
Les mer
 

Informasjon om overgang til NS 9600:2020

Januar 2020 ble den versjonen av NS 9600 vi har brukt i snart 10 år erstattet av en ny versjon NS 9600:2020. Det er blitt gjort noen endringer i krav og standarden er omstrukturert i 6 deler i stedet for 4, men det er ikke store endringer for personer sertifisert i klasse A.

For å klare å håndtere alle endringer i den nye versjonen har SSE besluttet at kravene i NS 9600:2020 trer i kraft 1.juni 2020 for personsertifiseringen som SSE gjennomfører. Det er vanlig praksis for sertifiseringsorgan at det er en implementeringsperiode i forbindelse med revisjoner av standarder. Både SSE og kursbedrifter trenger tid på å tilpasse seg nye krav.

Les mer