Personellsertifisering NS 9600 

NA Pers 020 

SOFT sertifisering AS ("SSE") sertifiserer og utsteder sertifikater til personell etter kravene gitt i NS 9600-6. "NS 9600 - Tilkomstteknikk" er en nasjonal sertifiseringsstandard for arbeid i tau (tilkomstteknikk). 

SSE er akkreditert av Norsk Akkreditering som sertifiseringsorgan for personell og tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17024. Akkrediteringsnummeret er PERS 020. 

 

Bedriftssertifisering NS 9600 

SOFT Sertifisering sertifiserer opplæringsvirksomheter (kursbedrifter) og utførende virksomheter (bedrifter som leverer tjenester) etter kravene i NS 9600-4 og NS 9600-5. Kun sertifiserte bedrifter har tillatelse til å bruke sertifiseringslogoen. Oversikt over sertifiserte bedrifter finnes til en hver tid på SSEs hjemmesider. Bedriftssertifiseringen er ikke akkreditert. 

 
SOFT Sertifisering AS er et 3.parts uavhengig sertifiseringsorgan, som eies 100% av SOFT (Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk) 

Pr i dag er det i overkant av 1600 personer med gyldig sertifikat i henhold til NS 9600

 

Søknad om forlengelse av varighet på sertifikat

SSE ser at det fortsatt er et behov for dispensasjoner knyttet til pandemien grunnet høyt smittetrykk, men dispensasjonsordningen avvikles i sin helhet 31. mai 2022. (Dersom det ikke skjer dramatiske endringer)

Personer som har utløpsdato på sertifikatet i mars, april eller mai 2022 kan søke om forlengelse av gyldigheten på sertifikatet.

For å få forlengelse av sertifikatet må en av følgende være oppfylt:

  • du er påmeldt kurs, men blir forhindret for å delta grunnet anbefaling om karantene/isolasjon.

eller

  • kurset du er påmeldt blir kansellert grunnet covid

eller

  • dersom det ikke er ledige kursplasser

Påmelding på kurs må kunne dokumenteres.

Søknad sendes på e-post til post@ttsoft.no og må inneholde følgende informasjon:

  • Navn
  • Sertifikatnr
  • Begrunnelse for søknad om forlengelse av sertifikat

Informasjon oppdatert 02.03.2022

Les mer
 

Linjebygg AS godkjent kursbedrift - Fallsikring

PREZIOSO Linjebygg AS

Linjebygg AS er nå godkjent etter fallsikringstandarden NS 9610 og lagt til i oversikt over godkjente kursbedrifter. Informasjon om fallsikringskursene til Linjebygg finnes her: Kurssenter - Linjebygg

Les mer