Søknad om forlengelse av varighet på sertifikat (dispensasjon)

Covid 19 Bilde

På grunn av nye tiltak fra myndighetene i forbindelse med pandemien har SSE gjort en ny vurdering rundt dispensasjoner.

Som tidligere kommunisert vil dispensasjoner gitt til 31. desember 2021 ikke kunne bli forlenget.

SSE ser at noen personer kan bli skadelidende av de nye tiltakene og har med utgangspunkt i det besluttet følgende:

Personer som har utløpsdato på sertifikatet i januar eller februar 2022 kan søke om forlengelse av gyldigheten på sertifikatet.

For å få forlengelse av sertifikatet må en av følgende være oppfylt:

  • du er påmeldt kurs men blir forhindret for å delta grunnet pålegg om karantene/isolasjon.

eller

  • kurset du er påmeldt blir kansellert

eller

  • dersom det ikke er ledige kursplasser

Påmelding på kurs må kunne dokumenteres

Søknad sendes på e-post til post@ttsoft.no og må inneholde følgende informasjon:

  • Navn
  • Sertifikatnr
  • Begrunnelse for søknad om forlengelse av sertifikat

Informasjon oppdatert 21.12.2021

Pr i dag er det i overkant av 1600 personer med gyldig sertifikat i henhold til NS 9600

 

Ny funksjonalitet i APP

Det er gjort endel endringer i CertaSoft APP. Vi anbefaler alle å bruke denne i stedet for den gamle versjonen. Man kan fint bruke APP på PC.

 Bilde APP

Les mer
 

Høyden AS første kursbedrift - Fallsikring

Høyden AS

Høyden AS er første kursbedrift som er godkjent etter Fallsikringsstandarden NS 9610. Høyden sine kurs i fallsikring retter seg spesielt inn mot bygg og eiendomsdrift. 

Les mer