Personellsertifisering NS 9600 

NA Pers 020 

SOFT sertifisering AS ("SSE") sertifiserer personell etter kravene gitt i NS 9600-6. "NS 9600 - Tilkomstteknikk" er en nasjonal sertifiseringsstandard for tilkomstteknikk. 

SSE er akkreditert av Norsk Akkreditering som sertifiseringsorgan for personell og tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17024. Akkrediteringsnummeret er PERS 020. 

 

Bedriftssertifisering NS 9600 og NS 9610

SOFT Sertifisering tilbyr følgende bedriftssertifisering:

Opplæringsvirksomheter (kursbedrifter) etter kravene i NS 9600-4 (Tilkomstteknikk) og NS 9610 (Fallsikring).

Utførende virksomheter (bedrifter som leverer tjenester) etter kravene i NS 9600-5 (Tilkomstteknikk).

Kun sertifiserte bedrifter har tillatelse til å bruke sertifiseringslogoen. Oversikt over sertifiserte bedrifter finnes til en hver tid på SSEs hjemmesider. Bedriftssertifiseringen er ikke akkreditert. 

 
SOFT Sertifisering AS er et 3.parts uavhengig sertifiseringsorgan, som eies 100% av SOFT (Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk) 

Pr i dag er det i overkant av 1800 personer med gyldig sertifikat i henhold til NS 9600

 

Assistentperioden avvikles 1. mars 2023

1. oktober 2020 erstattet aspirantperioden det som vi tidligere kjente som den gamle assistentperioden.

Les mer
Vinde Tilkomstteknikk - kursbedrift tilkomstteknikk

Vinde Tilkomstteknikk - kursbedrift tilkomstteknikk

Vinde Tilkomstteknikk er nå sertifisert som kursbedrift tilkomstteknikk.

Vinde Tilkomstteknikk er dermed den eneste kursbedriften som ikke er lokalisert på Vestlandet. 

Les mer