Høyden AS første kursbedrift - Fallsikring

Høyden AS er første kursbedrift som er godkjent etter Fallsikringsstandarden NS 9610. Høyden sine kurs i fallsikring retter seg spesielt inn mot bygg og eiendomsdrift. 

 

  Covid-19

Covid 19 Bilde

Med bakgrunn i dagens situasjonen i Norge, med gradvis gjenåpning av samfunnet og varslet vaksineringsprogram, har SSE besluttet at det ikke vil gis dispensasjoner lengre enn til             30. september. Dette gjelder for personer bosatt i Norge.

Dersom du allerede har fått innvilget dispensasjon behøver du ikke å søke på nytt. 

Har du behov, kan du søke om dispensasjon til 30. september.

 Søknad sendes til post@ttsoft.no og må inneholde følgende:

  • Navn
  • Sertifikatnr
  • Bostedsland
  • Begrunnelse

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å melde seg på kurs så snart som mulig for å sikre seg plass på kurs innen dispensasjonen utløper.

For personer bosatt i utlandet vil SSE fortløpende vurdere situasjonen.

Informasjon oppdatert 28.05.2021

Pr i dag er det i overkant av 1600 personer med gyldig sertifikat i henhold til NS 9600

 

Høyden AS første kursbedrift - Fallsikring

Høyden AS

Høyden AS er første kursbedrift som er godkjent etter Fallsikringsstandarden NS 9610. Høyden sine kurs i fallsikring retter seg spesielt inn mot bygg og eiendomsdrift. 

Les mer
 

Fallsikring

Vi har ved en rekke tilfeller fått henvendelser på om vi tenker å lage en sertifiseringsordning for Fallsikring. SOFT Sertifisering tilbyr nå sertifisering/godkjenning av kursbedrifter som holder kurs i fallsikring.

Godkjenningen tar utgangspunkt i kravene som er beskrevet i den norske standarden for fallsikring, NS 9610.

Med dette kan bedrifter som leverer kurs i fallsikring få en tredjeparts verifikasjon og bekreftelse på at kursene som tilbys er i henhold til NS 9610.

Ved å ha en godkjenning fra SSE blir det enklere å  dokumentere overfor kunder at kompetansen til instruktørene og innholdet i kursene er av riktig kvalitet og innhold, og i henhold til NS 9610.

Les mer her

Les mer