Nyhet - Fallsikring

SOFT Sertifisering tilbyr nå tredjeparts godkjenning av kurbedrifter som gir opplæring i fallsikring i henhold til NS 9610

Les mer her

 

  Covid-19

Covid 19 Bilde

Dersom du ikke har anledning til å delta på kurs pga COVID-19 kan du søke om dispensasjon.

Følgende søknadskjema(word)/søknadskjema(pdf) kan benyttes. Søknad sendes til post@ttsoft.no

Ved utløp av hver måned fastsettes en felles utløpsdato for dispensasjoner. Denne datoen gjelder alle som har fått eller får innvilget dispensasjon. Har du fått dispensasjon trenger du ikke å søke på nytt.

Utløpsdato for dispensasjoner er per dags dato 31. august 2021.

Dispensasjonsdato blir oppdatert på profilen i CertaSoft.

Selv om du har fått dispensasjon, oppfordrer vi alle som har mulighet til å gå kurs.

Pr i dag er det i overkant av 1700 personer med gyldig sertifikat i henhold til NS 9600

 

Fallsikring

Vi har ved en rekke tilfeller fått henvendelser på om vi tenker å lage en sertifiseringsordning for Fallsikring. SOFT Sertifisering tilbyr nå sertifisering/godkjenning av kursbedrifter som holder kurs i fallsikring.

Godkjenningen tar utgangspunkt i kravene som er beskrevet i den norske standarden for fallsikring, NS 9610.

Med dette kan bedrifter som leverer kurs i fallsikring få en tredjeparts verifikasjon og bekreftelse på at kursene som tilbys er i henhold til NS 9610.

Ved å ha en godkjenning fra SSE blir det enklere å  dokumentere overfor kunder at kompetansen til instruktørene og innholdet i kursene er av riktig kvalitet og innhold, og i henhold til NS 9610.

Les mer her

Les mer
 

Fleksibilitet ved resertifisering

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på en endring i standarden som gir mer fleksibilitet når du resertifiserer deg.

Nå får det nye sertifikatet gyldighet fra utløpsdato på ditt nåværende sertifikat.

Med andre ord taper du ikke varighet på ditt nåværende sertifikat om du resertifiserer deg i god tid før sertifikatet utløper.
Dette kan du gjøre fra det er 6 måneder igjen av sertifikatet ditt.

Les mer