Personellsertifisering NS 9600 

NA Pers 020 

SOFT sertifisering AS ("SSE") sertifiserer personell etter kravene gitt i NS 9600-6. "NS 9600 - Tilkomstteknikk" er en nasjonal sertifiseringsstandard for tilkomstteknikk. 

SSE er akkreditert av Norsk Akkreditering som sertifiseringsorgan for personell og tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17024. Akkrediteringsnummeret er PERS 020. 

 

Bedriftssertifisering NS 9600 og NS 9610

SOFT Sertifisering tilbyr følgende bedriftssertifisering:

Opplæringsvirksomheter (kursbedrifter) etter kravene i NS 9600-4 (Tilkomstteknikk) og NS 9610 (Fallsikring).

Utførende virksomheter (bedrifter som leverer tjenester) etter kravene i NS 9600-5 (Tilkomstteknikk).

Kun sertifiserte bedrifter har tillatelse til å bruke sertifiseringslogoen. Oversikt over sertifiserte bedrifter finnes til en hver tid på SSEs hjemmesider. Bedriftssertifiseringen er ikke akkreditert. 

 
SOFT Sertifisering AS er et 3.parts uavhengig sertifiseringsorgan, som eies 100% av SOFT (Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk) 

Pr i dag er det i overkant av 1600 personer med gyldig sertifikat i henhold til NS 9600

Vinde Tilkomstteknikk - kursbedrift tilkomstteknikk

Vinde Tilkomstteknikk - kursbedrift tilkomstteknikk

Vinde Tilkomstteknikk er nå sertifisert som kursbedrift tilkomstteknikk.

Vinde Tilkomstteknikk er dermed den eneste kursbedriften som ikke er lokalisert på Vestlandet. 

Les mer
 

Søknad om forlengelse av varighet på sertifikat

SSE ser at det fortsatt er et behov for dispensasjoner knyttet til pandemien grunnet høyt smittetrykk, men dispensasjonsordningen avvikles i sin helhet 31. mai 2022. (Dersom det ikke skjer dramatiske endringer)

Personer som har utløpsdato på sertifikatet i mars, april eller mai 2022 kan søke om forlengelse av gyldigheten på sertifikatet.

For å få forlengelse av sertifikatet må en av følgende være oppfylt:

  • du er påmeldt kurs, men blir forhindret for å delta grunnet anbefaling om karantene/isolasjon.

eller

  • kurset du er påmeldt blir kansellert grunnet covid

eller

  • dersom det ikke er ledige kursplasser

Påmelding på kurs må kunne dokumenteres.

Søknad sendes på e-post til post@ttsoft.no og må inneholde følgende informasjon:

  • Navn
  • Sertifikatnr
  • Begrunnelse for søknad om forlengelse av sertifikat

Informasjon oppdatert 02.03.2022

Les mer